We explore opportunities

Palvelut

Viexpo palvelee yrityksiä monipuolisesti kansainvälistymisen eri vaiheissa. Autamme sinua kartoittamaan yrityksesi kansainvälistymisen edellytykset ja haasteet. Vahvan, kansainvälisen yhteistyöverkostomme kautta etsimme yrityksellesi oikeat kumppanit kansainvälistymisen tueksi. Toteutamme sekä yhteisvientihankkeita että yrityskohtaisia palveluita.

Liikumme maailmalla yhdessä yritysten kanssa

Tavoitteenamme on luoda parhaat mahdolliset edellytykset, jotta yrityksesi menestyy kansainvälisillä markkinoilla.

Markkinaselvityksen avulla saat tietoa uusista markkinoista. Markkinaselvitysmatkalla voit vierailla sekä mahdollisten yhteistyökumppaneiden että potentiaalisten asiakkaiden luona. Kansainvälisissä messutapahtumissa tavoitat oikean kohderyhmäsi ja saat laajaa kansainvälistä näkyvyyttä. Kielipalvelumme auttaa sinua kommunikoimaan oikealla kielellä. Kun tavoitteenasi on saada yksityiskohtaisempaa neuvontaa esimerkiksi tiettyyn toimialaan tai kohdemaahan liittyen tai haluat tietoa rahoituksesta, autamme sinua löytämään oikean väylän ja työkalut.

Perusneuvonta

Viexpon perustehtävä on tarjota yrityksille maksutonta neuvontaa kansainvälistymiseen liittyvissä peruskysymyksissä. Kyseessä voi olla esimerkiksi lyhytkestoinen tiedonhaku tai käynti yrityksen luona kansainvälistymisvalmiuksien selvittämiseksi. Viexpo toimii Pohjanmaan ELY-keskuksen kansainvälistymisyksikkönä.

Yhteisvientihankkeet

Yhteisvientihanke on kustannustehokas tapa uusien markkinoiden avaamiselle. Se soveltuu erinomaisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Yhteisvientihankkeessa samoista markkinoista kiinnostuneet yritykset hakeutuvat uusille markkinoille kohdealueen ja toimialan asiantuntijan johdolla. Kulut jaetaan hankkeeseen osallistuvien yritysten kesken ja yrityksellä on mahdollisuus saada taloudellista tukea ministeriötaholta. 

Yrityskohtaiset palvelut

Toimintamme perustuu tiiviiseen yhteistyöhön yritysten kanssa. Yrityskohtaiset palvelumme määritellään ja toteutetaan asiakkaan kanssa aina tapauskohtaisesti. Yrityskohtaisiin palveluihimme kuuluvat markkinaselvitykset, vientipäällikkö- ja vientiassistenttipalvelut sekä kielipalvelut. Yrityskohtaisia palveluja tarjoaa tytäryhtiömme Viexpo Services Oy Ab.