We explore opportunities

Kansainvälistymistuki yhteishankkeissa

Messuavustusten käsittely on siirtynyt vuoden 2016 alusta ELY:stä TEKESille. Samassa yhteydessä monet asiat ovat muuttuneet, myös hakemukset ja tilitykset. Kotimaisuusasteen vaatimus on poistunut, samoin entiset rajoitukset yrityksen toimialamäärityksessä (mm. tukkukauppaluokitus astuu avustuksen piiriin). Avustus on nyt TEKESin hallinnoimaa de minimis -tukea ja yritysten tulee toimittaa hakemuksen yhteydessä selvitys de minimis -tuesta, joita yritys mahdollisesti on jo saanut. TEKESin avustuksen sääntöjen mukaan mitään kuluja ei saa olla maksettuna ennen hakemuksen jättämistä.

Kansainvälistymistuen piiriin kuuluvien yritysten kriteerit:

  1. Suomessa rekisteröity yritys (ei Ahvenanmaa)
  2. Yrityksen on oltava pk-yritys (toiminimet eivät ole tukikelpoisia)
  3. Yrityksellä ei ole merkittävää verovelkaa eikä maksuhäiriömerkintöjä, yritys on ennakkoperintärekisterissä
  4. Kannattavan vientitoiminnan edelletykset ovat olemassa
  5. Yrityksen de minimis-kiintiö ei ole täynnä
  6. Vähittäiskaupan yritykset, tukku- tai agentuuri- ja maahantuontitoimintaa harjoittavat yritykset ovat myös avustuskelpoisia 

 

Kansainvälistymistuen suuruus

Vuonna 2016 tuen suuruus pienille ja keskisuurille yrityksille on 50 % yrityksen messuosaston kuluista (rekisteröinti-, pinta-ala, suunnittelu- ja somistuskulut, tekniset tilaukset, vuokrattavat rakenteet ja rakentamiskulut sekä hankkeen tilityksen tilintarkastuskustannukset).

Muihin messuista aiheutuviin kustannuksiin voidaan tukea myöntää ns. Flat rate -kertoimella (maks. 20 %)  Flat rate -kertoimella hyväksyttäviin kuluihin voidaan laskea matka-, rahti- ja tulkkikustannukset, mahdollisen hallinnoijan kustannukset sekä messuihin liittyvät markkinointikustannukset. Näitä kustannuksia ei tarvitse enää eritellä tilityksen yhteydessä.

Kokonaisavustus voi olla korkeintaan 50 % kokonaiskustannuksista. Pienin yhteishankkeeseen osoitettu valtionavustus on 5 000 € (Tämä lasketaan summaamalla kaikki rinnakkain haetut avustukset). Avustusta myönnetään korkeintaan 30 000 €/yritys. 

Yritysten kokoluokitus 

Pk-yrityksen kriteerit

Muuta

Uuden käytännön mukaan (2016) jokaiselle yritykselle tehdään oma hakemus, yhteishankkeissa hakemuksessa tulee mainita yhteishankkeen nimi, sama koskee tilitystä. Viexpo hallinnoijana avustaa ja täyttää hakemukset/tilitykset yritysten puolesta TEKESin sähköisessä järjestelmässä ja lähettää esitäytetyt hakemukset/tilitykset yritykselle allekirjoitettavaksi ja yritys toimittaa hakemuksen de minimis -selvitysliitteen kanssa sähköisesti suoraan TEKESille käyttämällä esim. omia verkkopankkihakemuksiaan. Uutta on myös, että tilintarkastus vaaditaan jokaisen yrityksen tilitykselle. Tässä voidaan käyttää joko yrityksen omaa tilintarkastajaa tai hallinnoija voi hakea tilintarkastajan hyväksynnän käyttämällä omaa tilintarkastajaansa.  Vaikka hakemukset tehdään yrityskohtaisesti, on edellytys hyväksyttävälle hankkeelle, että siihen osallistuu vähintään 4 yritystä.  Yritykset lähettävät tilityksensä samanaikaisesti viimeistään 4 kuukautta hankkeen loppumispäivämäärän jälkeen.